Tag Archives: laki

Kirjaläppää: Google voitti kirjailijat

Caravaggio: Pyhä Hieronymus (1605-1606)

Caravaggio: Pyhä Hieronymus (1605-1606)

Google on voittanut kirjailijat Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa. Kirjojen skannaaminen ja esittely Googlessa on ihan ok, vaikka laillisuuden rajoilla, kertoo Yle.

Nythän on niin, että koska Google on yhdysvaltalainen firma, sen toimia arvioidaan jenkkilain mukaan. Maan tekijänoikeuslaki tuntee reilun käytön konseptin. Reilu käyttö on sellaista, että esimerkiksi opetuskäyttöön voidaan kopioida mitä tahansa teosta ilmaiseksi melko laajastikin.

Kirjailijoiden mielestä ei ollut reilua, että Google pitää kohtuullisen laajoja osia heidän teoksistaan vapaasti netissä esillä. Kohtuullisen laaja tässä yhteydessä tarkoittaa omien havaintojeni mukaan useita lukuja. Jos sattuu Googlen kirjahaussa hakemaan teosta algoritmisesti oikeaan aikaan, voi saada käsiinsä uutuusteoksen, jossa on poistettu välistä ainoastaan muutamia, juonen tai tieteellisen argumentin kannalta merkityksettömiä sivuja. Tällöin teosta ei tarvitse lainata tai ostaa, jotta saa tarvitsemansa elämyksen tai tiedon.

Kirjailijat olisivat halunneet, että Google joutuisi maksamaan tekijänoikeuksien haltijoille heidän kirjojensa käytöstä. Ottaen huomioon, että Google tekee vuodessa miljarditolkulla voittoa, voidaan jonkinsorttisten tekijänoikeusmaksujen maksamista ehkä pitää kohtuullisena. Tuoreen päätöksen mukaan ei voida pitää.

Oikeudessa Google perusteli toimintatapaansa näkyvyydellä. Kyllä pitää kirjailijoille riittää hakukoneyhtiön tarjoama näkyvyys palkkioksi. Näkyvyyshän saattaa johtaa siihen, että kirjat myyvät.

Suomen laki ei tunne vastaavanlaista reilua käyttöä, vaan meillä toimitaan sitaattioikeuden puitteissa. Internetin rajattomuuden ja jenkkioikeuden päätöksen takia myös suomalaiskirjailijat ovat Googlen armoilla. TTIP tuskin tuo ainakaan parannusta tilanteeseen.

Kustantaja haastoi kirjabloggaajan oikeuteen

Jenkeissä ovat kirjabloggaajat kohdanneet kustantamon kärsimyskyvyn rajat. Kustantamo on haastanut kirjabloggaajan oikeuteen. Haastetun mukaan haaste koskee tässä postauksessa julkaistuja tietoja yrityksestä ja sen omistajasta. Sen perusteena on kunnianloukkaus ja siinä vaaditaan korvauksia, bloggaajan sananvapauden rajoittamista koskien tätä tiettyä yritystä/tapausta sekä lähdesuojan rikkomista, kertoo bloggaajan tiedote.

Voisiko näin käydä Suomessa?

Ei, ei, ei, ja ei. (1)

CC Gerd Altmann

CC Gerd Altmann

Yrityksen kunnianloukkaus

Suomen laissa ainoastaan yksityishenkilön kunniaa voi loukata. Yrityksen kunniaa ei voi loukata, joten siitä ei voi niin kutsutusti viedä rosikseen, eikä maksattaa korvauksia. (ks. RikosL 24 § 9)

Sananvapauden rajoittaminen

Suomessa ei ole käytössä ennakkosensuuria, eli kenenkään sananvapautta ei voi rajoittaa. Ennakolta. Mikäli jo julkaistu viesti rikkoo lakia, se voidaan määrätä poistettavaksi julkisuudesta viranomaisten toimesta. (ks. PerustusL 2 § 12)

Lähdesuojan rikkominen

Lähdesuoja on Suomessa vahva. Sen voi kuitenkin rikkoa eräissä tapauksissa, eikä tällainen yrityksen toimintaan kohdistuva kritiikki tai yrityksen sisäisten viestien vuotaminen tiedotusvälineelle erittäin todennäköisesti ole sellainen, koska lähdesuojaa ei ole paljon vakavammissakaan tapauksissa saatu rikottua. (ks. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 2 § 12)

Yksityisyydensuojan rikkominen ja yksityishenkilön kunnianloukkaus

Jokainen yleisön luettavissa oleva blogi on joukkotiedotusväline, jota koskevat lain määrittelemät joukkotiedotusvälineiden oikeudet ja velvollisuudet. Rikoslaissa on määritelty rangaistukseksi sakko.

Tässä tapauksessa on tuotu esiin sekä tietoja yrityksen toimitusjohtajan liiiketoimista, että hänen käyttäytymisestään yksityiselämässä. Kunnianloukkauksena ei lain mukaan “pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen… elinkeinoelämässä… ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.” Mitä luultavimmin toimitusjohtajan käytös työtehtävissä on vähintään jossain määrin julkista toimintaa. (ks. RikosL 24 § 9)

Toimitusjohtajan shoppailun ja Facebook-uhkailun paljastaminen blogikirjoituksessa puolestaan tuskin ylittää sitä mitä voidaan pitää hyväksyttävänä, koska kyseinen henkilö on itse aiemmin julkaissut nämä tiedot Facebookissa eli joukkotiedotusvälineessä.

Jos hän olisi jättänyt julkistamatta nämä tiedot itse, bloggaaja olisi tiedot julkistamalla rikkonut hänen yksityisyydensuojaansa. (ks.PerustusL 2 § 10, RikosL 24 § 9)

***

(1) Tämä on bloggaajan omaan henkilökohtaiseen suomalaisen lain tuntemukseensa perustama käsitys, eikä siihen kannata nojautua tositilanteessa. Internettrollien kanssa voi.